093 473 0315

Quy Trình Thiết Kế Nội Thất Cho Khách Hàng Tại More And More

Chúng tôi xin gửi tới các bạn quy trình thiết kế nội thất như sau: B1. Thảo luận ý tưởng trao đổi với khách hàng Tiếp nhận yêu cầu thông qua các kênh mà khách hàng liên hệ với MORE AND MORE Tư vấn sơ bộ dựa trên các thông tin và yêu cầu của khách hàng cung cấp về diện tích, phong cách, chi phí đầu tư, chi phí...