093 473 0315

Công Nghệ Mạ Vàng PVD Và Ứng Dụng Trong Nội Thất

Công nghệ mạ vàng PVD là gì?  PVD là viết tắt của Physical Vapor Deposition có nghĩa là Công nghệ Mạ chân không hay công nghệ lắng đọng hơi vật lý. Công nghệ mạ vàng PVD được thực hiện dưới điều kiện chân không (10-2 đến 10-4 Torr). Được đặc trưng bởi một quá trình trong đó vật liệu đi từ pha ngưng tụ sang pha hơi và sau đó quay trở...