070606 3236

Đa phương tiện - Gỗ công nghiệp MDF phủ Acrylic